De middelen volgen de plannen!

Burgertop G1000 Steenwijkerland

Vervolgbijeenkomst 7 december 2017
Locatie: Streekcentrum De Wielewaal in Scheerwolde

Tineke en Marja waren van de partij als ‘ambassadeurs’ van Stichting Transition Town Vollenhove. Deze benaming kwam in de loop van de avond naar voren en ik vond ‘m wel bij ons passen.
Na de eerste bijeenkomst van 18 november, waar ongeveer 270 mensen naar toe zijn gekomen, waren er deze keer ongeveer 80 mensen.

We kregen een korte briefing van het Burgerforum met de stappen waaruit de G1000 bestaat:

 • Burgertop: in een dialoog van een dag met vertegenwoordigers van de hele gemeenschap worden voorstellen uitgewerkt.
 • Burgerforum: in de 4 maanden na de Burgertop worden de ideeën van de top in werkplaatsen (werkgroepen) uitgewerkt tot concrete voorstellen en besproken met experts van de gemeenschap.
 • Burgerraad: in een afsluitende bijeenkomst worden de voorstellen publiek gepresenteerd en besproken. Vervolgens neemt de Burgerraad een besluit of het voorstel wordt aangenomen.
 • Burgerbesluit: het besluit van de Burgerraad wordt aangeboden aan de Burgemeester om uit te voeren.

De presentaties van de vorige bijeenkomst blijven op de website www.G1000Steenwijkerland.nl staan en dienen als inspiratie voor het uitwerken van de clusters die nu zijn gevormd aan de hand van kernwoorden die de vorige keer zijn genoemd. Zo zijn er 9 clusters gevormd, die als werkplaats (dit is een werkgroep) verder gaan om een concreet idee uit te weken en dit te presenteren voor de Burgerraad.

In zo’n voorstel moet duidelijk worden aangegeven:

 • Aard van het voorstel
 • Waarom het noodzakelijk is
 • Wat het voorstel op gaat leveren voor Steenwijkerland
 • Wat het gaat kosten
 • Wat het voorstel verder nog voor consequenties heeft
 • Hoe dit gefinancierd zou kunnen worden
 • Wat het draagvlak is voor dit voorstel

Daarnaast is het aan de werkplaatsen om te besluiten of zij zelf al onderdelen van hun voorstel in uitvoering nemen. Zolang de voorstellen niet strijdig zijn met de regels, kunnen zij ook zelf op elk moment dat zij dit willen aan de slag gaan.

De werkplaatsen die zijn gevormd zijn:

 • Bewustwording
 • Besparing
 • Beleid
 • Voeding
 • Mobiliteit
 • Nieuwe energie
 • Dicht bij huis (woning)
 • Informatie voorziening
 • Coöperatie (samenwerking)

Het lag natuurlijk voor de hand bij welke werkplaats wij ons hebben aangesloten, alhoewel de werkplaats ‘Voeding’ ook aantrok en zeker een duidelijke overlapping had met onze keuze voor ‘Bewustwording’.

We gingen deze avond in werkplaatsgroepen bij elkaar zitten. Wat een geweldige energie als je met gemotiveerde mensen samen komt die daadwerkelijk iets willen opzetten. De eerste kennismaking en persoonlijke gegevens zijn uitgewisseld en er zijn stappen gezet voor de volgende samenkomst als werkplaatsgroep.

Wie specifieke vragen heeft over het inhoudelijke van onze werkplaats, kan per mail contact opnemen. Ik kan nu alleen zeggen dat wij ons als Stichting Transition Town Vollenhove weer goed hebben neergezet en ja, ik voel me ambassadeur. Dit soort bijeenkomsten zijn behalve voor het uitdragen van ons gedachtegoed ook geweldig om te netwerken. Het geeft het gevoel dat we steeds meer serieus worden genomen en dat de ideeën waar wij als burgerinitiatief al ruim 4,5 jaar mee bezig zijn, nu ook door de gemeente worden ondersteund en gewaardeerd.

Wim Brus was als wethouder aanwezig. Dat hij aan iedereen vertelde hoe goed wij bezig waren, gaf ons natuurlijk een super goed gevoel. De vraag was of er voor onze goede ideeën ook geld was.
Daarop was het antwoord:

“De middelen volgen de plannen!”

Dat vond ik mooi gezegd. Dus als het plan goed is, volgen de financiële middelen.

Die gaan we onthouden, want we hebben nog plannen genoeg.

Marja

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *